Vi identifiserer

betalingskort på tvers av betalingsflater

Vi mottar

digitale kvitteringer direkte ifra kassasystemene

Vi sender

digitale kvitteringer direkte til kortbrukers eget økonomisystem

Digitale kvitteringer en del av din daglige bank- og regnskapsopplevelse

For deg som leverandør av:

Kortbrukers fordeler

Full oversikt

Alle kjøps- og transaksjonsdata tilgjengelig i egen nettbank og regnskapssystem

Direkte besparelse

Ved å digitalisere kvitteringer, vil du kunne redusere direkte og indirekte kostander knyttet til håndtering og kjøp av eksterne tjenester

Økt innsikt

Digitale kvitteringer vil gi bedre forståelse om valg knyttet til eget forbruk, herunder, men ikke begrenset til: økonomi, helse, bærekraft o.l.

Merverdi tilbake til butikkene

Kundeklubb 2.0

Enkel identifisering av kunde i betalingsterminal og sømløs registering i butikkens kunderegister via API

Merverdi

Digitale kvitteringer gir en direkte besparelse samtidig som autonom identifisering av kunden reduserer tidsbruken i checkout

Identifisering

Profilering av varekjøp gir økt kundeinnsikt, direkte merverdi og bedre markedsforståelse

Systemleverandør av butikkdata?

Som systemleverandør av butikkdata kan du nå koble deg til Receipts med fortjeneste! I fellesskap kan og skal vi nå tilby sluttbruker tilgang til digitale kvitteringer. Kundeflater som ønsker å automatisere sine tjenestetilbud, har betalingsvilje for tilgang til sluttbrukers digitale kjøps- og transaksjonsdata. Lyst til å vite mer? - se vår video!

Bransjestandardisering. Sammen.

Var du klar over at?

8 Milliarder kroner

koster årlig kvitteringer norsk næringsliv

2 Milliarder kroner

koster årlig reiseregninger norsk næringsliv

54 Millioner

trær konsumerer årlig globalt

For fremtiden

Gjennom bransjestandardisering av digital infrastruktur reduserer vi klimaavtrykket, samtidig som vi styrker innovasjon i betalingsinfrastrukturen til fordel for kortbruker og tjenesteleverandører.

Vi jobber mot FNs bærekraftsmål, hvor vi gjennom innovasjon i infrastruktur, bidrar positivt til utvikling innen helse, økonomi, utdanning og klima.

Våre verdier

Tillit

Tillit står sentralt ved å ivareta og hensynta involverte parters behov. Ved å være et nøytralt og uavhengig knutepunkt skal vi skape tillitt ved å beskytte, berike og automatisere tjenestetilbud for både kortbruker og tjenesteleverandør. Vi skal skape tillitt ved å være kompetente, seriøse, inkluderende og transparente.

Inkluderende

Vi er inkluderende i den betydning at vi i en hel verdikjede skaper merverdi. Inkluderende fordi ingen blir ekskludert og alle er invitert. Inkluderende fordi partenes interesser blir ivaretatt, og fordi felleskapet solidarisk står sammen om en felles løsning på en felles problemstilling.

Nytenkende

Vi er nyskapende fordi tilgangen til varelinje data er grobunnen til mange nye verdiøkende tjenester. Nyskapende fordi vi anvender eksisterende teknologi og infrastruktur på en ny måte. Nyskapende fordi vi utfordrer tradisjonell tankegang og sist, men ikke minst fordi vi ser muligheter, der andre ser begrensninger.

X-Team

I receipts er vår filosofi at sammensetningen av gründere, ansatte, styre og advisory board i fellesskap skal være så utfyllende og utøvende at behovet for et stort team inhouse reduseres betydelig.

Kent Olav Ferstad

Gründer & CEO

Receipts

LinkedIn

Lars Helbostad

Gründer & COO

@ Receipts

Atle Sivertsen

Styreleder

CEO @ Highsoft

Johan Halseth

Styremedlem

CTO @ Firi

Sigurd Mathiesen

Styremedlem

Partner @ Howard Compliance

Alistair De Villiers

Partner - CTO

CEO @ Noria

Ingvar Steffensen

Advisory - Teknologi

CTO @ Sbanken

Jarle Holm

Advisory - Strategi

CEO @ Nuko

Hans Petter Hoel

Advisory - Teknologi og Compliance

@ Smartscan

Marcus Olsen

Advisory - Strategi og kapital

@ Connect Ban

Geir Sand Nilsen

Advisory - FoU

@ The Factory